Dansk / Danish
Vælg log-in metode.
Engelsk / English
Choose log in method.For at logge på Miljøstyrelsens system til "Indberetning af salg af bekæmpelsesmidler".
To log on "Pesticides and Biocides Self Service" system.

Flere detaljer:
  • Repræsenterer du en dansk virksomhed log in ved at klikke på “NemLog-in” ikonet.
  • Repræsenterer du en udenlandsk virksomhed log in ved at klikke på “eID legal person” ikonet og vælg dit land.
More detalis:
  • Do you represent a Danish company log in by clicking on the “NemLog-in” icon.
  • Do you represent a foreign company log in by clicking on the “eID legal person” icon and chose your country.